• DEFINITIE

Onder ongeval wordt verstaan, de schade veroorzaakt door het plotseling of toevallig optreden van een uitwendige kracht, onafhankelijk van de wil van het slachtoffer (duel, balbetwisting). Tendinitis bv is een gevolg van overbelasting en is bijgevolg geen ongeval.

  • WAT TE DOE NA EEN SPORTONGEVAL

Indien mogelijk, bij een eerste beozek aan dokter of ziekenhuis het aangifteformulier laten invullen. Binnen de 3 dagen overhandigen aan Dany - secretariaat VW Hamme (gegevens onderaan).

Gelieve klevertjes ziekenfonds bij te voegen

  • WAT IS BELANGRIJK OM WETEN

- Ziekenhuiskosten : Kies een gemeenschappelijke kamer, immers de opleg voor een éénpersoonskamer en hieruit vloeiende erelonen worden niet terugbetaald.

- Kiné-beurten : (persoonlijk aandeel) worden enkel terugbetaald wanneer zij op voorhand aangevraagd (aanduiding op aangifteformulier is NIET voldoende voor het vermelde aantal beurten) en je minstens 15 dagen inactief blijft. Indien u kiné nodig hebt dient u een fotocopy van het doktersvoorschrift voor kiné over te maken aan Dany, en dit vooraleer de kinébehandeling een aanvang neemt. Anders is er geen tussenkomst van de K.B.V.B. bij verlenging van kiné beurten, dient er opnieuw een fotocopy van dit doktersvoorschrift voor kiné aan de club te worden overgemaakt om de toelating te kunnen aanvragen bij de K.B.V.B.

- Terugbetaling door het F.S.F. van uw opleg volgens de geldende officiële barema's enkel wanneer originele documenten (facturen, afrekeningen ziekenfonds, enz) worden voorgelegd (dus geen fotokopieën)

  • WAT VERDER?

- Je ontvangt thuis via het secretariaat van VW een document van het F.S.F. dat door een dokter dient ingevuld te worden wanneer je de sportactiviteit hervat. Dit medisch protocol dient, wanneer ingevuld, zo vlug mogelijk bezorgd te worden aan Dany. Wees gewaarschuwd : Je bent niet verzekerd indien je een nieuwe kwetsuur oploopt in een wedstrijd alvorens dit document van herstel werd binnengebracht !

-Alle rekeningen dus zelf betalen. Na afrekening met je ziekenfonds de documenten (enkel originelen) binnenbrengen bij Dany voor verzending naar het F.S.F. Apothekersonkosten : bewijs voor verzekering : kasticket is voldoende.
Dokters- en ziekenhuisrekeningen : facturen en afrekeningen ziekenfonds.

-Per ongevaldossier houdt de K.B.V.B. een bedrag van 8,70 euro in.

- Bij kwetsuren met een lange herstelperiode mag je tussentijdse afrekeningen binnenbrengen.

- De terugbetaling van de door u gemaakte kosten zal geschieden na ontvangst van de tussenkomst van het F.S.F. door de club, dit kan een tweetal maanden duren. Gelieve hiermee rekening te houden.

Om een vlotte terugbetaling te garanderen is het noodzakelijk dat je aan het secretariaat het bankrekeningnummer meedeelt waarop het tegoed kan gestort worden.

BIJ TWIJFEL NEEM CONTACT OP ALVORENS DE ZAKEN FOUT LOPEN

Verantwoordelijke van de club bij het F.S.F
Dany
Secretariaat VW HAMME
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
052/ 47.72.09

Indien Dany niet aanwezig is op het bureau, gelieve uw documenten in de witte brievenbus aan de inkom van het bureau te deponeren. Deze bus wordt dagelijks nagekeken op post. Op deze manier voorkom je dat je papieren verloren gaan of niet tijdig overhandigd worden aan Dany.