MISSIE

 • Vw Hamme is een ploeg uit Oost Vlaanderen, met een rijke traditie in het opleiden van jeugdvoetballers. Onze club wil deze traditie in ere houden door:
  • Aan jeugdspelers de kans te bieden om op hun niveau de voetbalsport te beoefenen (Elite B).
  • Het opleiden gebeurt met respect, waarbij creativiteit en beleving centraal staan.
  • Talentrijke spelers aantrekken en ontwikkelen.
  • De jeugdopleiding bij Vw Hamme moet attractief, intelligent, dominant en gedurfd zijn.
  • Aansluiten bij de top van het jeugdvoetbal op Elite B niveau, door voortdurende evaluatie en opleiding in onze club.
  • Jeugdvoetbal als “individuele sport met een collectief karakter” is het uitgangspunt voor onze opleiding.

VISIE

Onze club is ambitieus en wil behoren tot de top van het Belgische 1eAmateurs en hopelijk in de toekomst 1eklasse jeugdvoetbal. Onze eigen jeugd speelt uiteraard daarin een zeer belangrijke rol. Dit wil zeggen dat onze vereniging zijn jeugdspelers op een professionele manier moet opleiden. Een goed contact met de ouders staat hierin centraal, vooral omdat zij hun kinderen moeten stimuleren, aanmoedigen en de aanwezigheid optimaliseren. Een van de facetten in het voetbal is de collectiviteit, een collectiviteit die niet leeftijdgebonden is. Er zullen momenten zijn waarop de ene meer vorderingen maakt dan de andere, daarom is het belangrijk dat ieder op zijn eigen tempo verder kan werken, maar dan op een ander niveau. Daarom zijn wij van oordeel het Nationale voetbal binnen onze vereniging zolang mogelijk in stand te houden omdat de ervaring ons leert dat homogene groepen nu eenmaal meer voetbalrendement geven. Een opsomming van onze standpunten inzake intern en extern beleid zal u een duidelijk beeld geven van de visie van de club 

VISIE INTERN BELEID

Voetbalonderwijs:

 • Aanbieden via ons opleidingscentrum

Algemeen onderwijs:

 • Schoolresultaten zijn en blijven primordiaal 
 • Opvolging van deze resultaten door nauw contact met de ouders

Opvoedende en ethische waarden een bijdrage leveren door:

 • Aan de pedagogische en ethische waarden veel aandacht te besteden
 • Luisterbereidheid en respect aanleren
 • Zelfdiscipline, orde en tucht aanleren
 • Omgaan met fair-play naar tegenstrever en scheidsrechter.

Aanwerving:

 • Door een strenge scoutingprocedure spelers aanwerven als de positie of het type speler niet aanwezig is, in de eigen jeugdopleiding.Externe spelers worden voor aanwerving gedetailleerd gescreend.

Doorstroming:

Eigen jeugdspelers een kwalitatief hoge opleiding geven, aangepast aan de leeftijd, de beleving of de ontwikkelingsmogelijkheden, om onze primaire taak, de doorstroming van eigen talent naar de A-kern, waar te maken.

VISIE EXTERN BELEID

Amateurclubs:  

 • Via samenwerking met omringende clubs
 • Potentiële spelers aanmoedigen om op Nationaal vlak verder te ontplooien, via officiële weg
 • Toespelen van inhoudelijke feed-back.

Sociaal maatschappelijk:

 • Het in stand houden van onze voetbalschool op gewestelijk niveau
 • Het organiseren van eigen projecten zoals onze voetbalstage, clinics en tornooien.

KERNWAARDEN VAN ONZE CLUB

VW HAMME is een traditieclub. Onze waarden bepalen hoe wij de dingen aanpakken sinds 1908.. O8 verwijst naar het stichtingsjaar.

Kernwaarden ‘08

N eutraal

                        We staan open voor iedereen. 

            U niek

                        We willen voetballen op hoog niveau met een familiaal karakter.

            L ange termijn

                        We bekijken het potentieel van jeugdspelers i.p.v. prestaties. 

 

Kernwaarden ‘08

A ttractief

                        We willen een club zijn waar spelers en supporters zich goed voelen.

            C oachend

                         We willen spelers ondersteunen in hun ambities. 

            H amme

                        We willen verbinden in de (boven)lokale samenleving.

            T eamgericht

                        We willen samen oplossingen zoeken.