Spelersraad

In de spelersraad worden spelers opgenomen vanaf U14 t.e.m. de U19. De spelersraad komt vier maal samen per seizoen om problemen en verzuchtingen aan te kaarten, alsook suggesties aan te brengen bij de het jeugdbestuur. De kapitein zetelt per definitie in de spelersraad. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door een vrijwillige medespeler. Bedoeling is dat de kapitein polst bij de medespelers of er opmerkingen, voorstellen of problemen zijn die kunnen worden voorgelegd op de spelersraad.
De spelersraad wordt voorgezeten door een jeugdcoördinator. Het is geenszins de bedoeling dat deze de vergadering "stuurt". De kapitein van de U19 zal de bijeenkomst voorzitten. Alle voorstellen of agendapunten moeten een week op voorhand bezorgd worden. Verslag met alle valabele voorstellen worden voorgelegd aan de jeugdcel.

We maken gebruik van  cookies voor een goede werking van onze website. Alle info hieromtrent kan je terugvinden in onze  Privacy- en Cookiebeleid.